Ceník služeb

Terapie

60 min       880,-

Balíček 3 terapií

3x 60 min        2 500,-

balíček 5 terapií

5x 60 min        4 000,-

balíček 10 terapií

10x 60 min      7 800,-

Ceny za všechny výkony (Vstupní vyšetření + základní ošetření / Následující fyzioterapie / Manuální lymfodrenáž) jsou jednotné.

Nemám smlouvy se zdravotními pojišťovnami.

Služby

Akutní bolest

Akutní bolestí rozumíme náhlé propuknutí obtíží ať už při sportu nebo při běžných denních aktivitách, kdy bolest trvá dny až několik týdnů

Chronická bolest

Chronická bolesti je takový bolestivý stav, který trvá v řádu měsíců až let a často vznikne na podkladu neřešeného akutního problému.

Sportovci

Zajištění vyšší výkonnosti vašeho pohybového aparátu a v rámci prevence přizpůsobení kompenzačního cvičení.

Prehabilitace a pooperační péče

Cíleným posílením svalů a nácvik stabilizace ke zpříjemnění a urychlení hojení a rekonvalescence po zákraku.

Manuální lymfodrenáž

hmatová technika, jejímž cílem je podpora
funkce povrchového mízního systému.

Děti

Funkční deficity jako skoliózy, asymetrie postavení kořenových kloubů, plochonoží či špatné držení těla

krátká doba objednání

trvalé odstranění obtíží

nejnovější fyzioterapeutické metody

možnost dlouhodobé spolupráce