Akutní bolest

Akutní bolestí rozumíme náhlé propuknutí obtíží ať už při sportu nebo při běžných denních aktivitách, kdy bolest trvá dny až několik týdnů. Může se jednat o úrazy (natržené šlachy, vazy, výrony atd.), v tomto případě je hlavním cílem zajistit co nejmenší bolestivost postižené oblasti a podpořit hojení. V případě neúrazového bolestivého stavu typu “ústřel” a jiných obtíží vzniklých bez zjevné příčiny, zajistím úlevu od bolesti, která je mnohdy okamžitá. V obou případech následuje instruktáž a zaškolení v autoterapii, která je vždy nezbytná jakožto prevence opakování bolesti.

krátká doba objednání

trvalé odstranění obtíží

nejnovější fyzioterapeutické metody

možnost dlouhodobé spolupráce